Styrelsen för Brf Ordonnansen 3 består av

Ledamot, Ordförande
Åsa Molin

Ledamot, Sekreterare
Heleen Rebel

Ledamot, Kassör
Henrik Alwén

Ledamot, Fastighetsansvarig, Brandskyddsansvarig och Webmaster
Hazze Molin

Ledamot, Juridik
Joel Salamon

Du når oss enklast via Kontakta oss.