Fastigheten består av ett flerbostadshus som byggdes 1938 med totalt 22 lägenheter med fungerande öppna spisar. En del lägenheter har gasspis kvar. Den omfattar även 3 lokaler som hyrs ut samt tomtmark som föreningen äger.

Uppvärmning av värme och varmvatten sker med fjärrvärme. Fastigheten är ansluten till Stockholms stadsnät och bredbandet ingår i månadsavgiften.