Du som mäklare måste informera den blivande köparen följande om vår förening:

Föreningen och engagemang

Brf Ordonnansen 3 är en liten förening med endast 22 lägenheter och det förutsätter att var och en av oss som bor i föreningen måste vara med och bidra. Den som köper lägenheten ska vara införstådd med vad det innebär att bo i en bostadsrätt och att det förväntas att man som medlem är med och engagerar sig. Man deltar givetvis i stämmor och de aktiviteter som anordnas av föreningen. Som ny medlem förväntas det att man anmäler sitt intresse för att ingå i styrelsen.

Fastigheten

Här hittar du information om Fastigheten och Historik fastigheten.

Medlemskap och andrahandsuthyrning

Blivande medlemmar förväntas läsa föreningens stadgar samt vår hemsida för att få en djupare information och förståelse för vår förening.

Det är också viktigt att den som ansöker om medlemskap i vår förening själv har för avsikt att bo stadigvarande i lägenheten samt vara skriven här. Det är således inte tillåtet att sälja lägenheter i föreningen till juridiska personer. Man kan inte heller börja med att hyra ut sin lägenhet utan att man först har bott en tid i lägenheten. Föreningen är mycket restriktiv gällande andrahandsuthyrning och tillåter inte andrahandsuthyrning till juridiska personer eller hotell-liknande verksamhet såsom t.ex. ”Air-Bnb”.

Se även Andrahandsuthyrning.

Renovering och ombyggnationer

Eftersom fastigheten är från 1938 så är det viktigt att man går varsamt fram om man vill göra renovering av lägenheten. Alla renoveringar måste godkännas av styrelsen innan denna påbörjas. Självklart måste det vara fackmannamässigt utfört och alla gällande regler skall följas. Det går inte att räkna med att man får igenom sitt renoveringsförslag.

Dessutom måste skyddsmattorna användas i hissen både vid flytt av möbler och skrymmande föremål samt vid renovering av lägenheten.

Se även Ombyggnationer och renoveringar.

Stadgar och årsredovisningar

Här hittar ni våra Stadgar och Årsredovisningar.

Mäklarbild

Beställ mäklarbild hos föreningens förvaltare Simpleko.

Medlemsansökan

Medlemsansökan skickas till:
Brf Ordonnansen 3, Smedsbacksgatan 6, 115 39 Stockholm.
Vänligen bifoga ett adresserat och förfrankerat svarskuvert med ansökan.