Vid behov av översyn/inspektion eller reparationer i lägenheten som föreningen ansvarar för eller har rätt att utföra har företrädare för föreningen rätt att få komma in i lägenheten. Det gäller till exempel genomgång av ventilation, värme, VA-rör eller liknande.

Se även föreningens stadgar. Sådana inspektioner kommer naturligtvis att
informeras om i förväg.