Tänk på att ha gällande hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. Notera att hemförsäkringen ska vara kompletterad med bostadsrättstillägg.

Enligt föreningens stadgar är Du som äger lägenheten skyldig att se till att din lägenhet har en fungerande brandvarnare. Kontrollera åtminstone varje kvartal att den fungerar.

Enligt brandskyddsmyndigheterna får inget skräp, dörrmattor eller annat hindrande finnas i trapphuset eller i entrén.

Ha gärna en brandfilt och/eller en brandsläckare i lägenheten.

Se även Brandskyddsarbete, Dörrmattor och Återvinning, farligt avfall och grovsopor.

Länkar