Det är ganska lyhört i vårt hus så undvik att flytta möbler och spela hög musik sent på kvällarna.

Rökare bör gå en bit bort från fasadväggen så att det inte kommer in
rök genom grannens fönster. Ta med dig fimpar och annat skräp så att vi tillsammans håller fint i vår närmiljö.

Planerar du att ordna en fest är alla tacksamma för att du informerar grannarna innan.

Tips till dig som blir störd

Om du blir störd så bör du i första hand prata med din granne. Fortsätter störningarna trots upprepade tillsägelser kan du ta kontakt med styrelsen. Vi kommer att efterfråga dokumentation på dina iakttagelser.  Dessa antecknar du enklast i pdf:en nedan.