Vår förening är restriktiv gällande andrahandsuthyrning. Vi är en liten förening och det ligger därmed i vår bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna bebos av bostadsrättsinnehavarna själva.

Vill ni hyra ut ska en skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till styrelsen minst en månad innan önskad tillträdesdag för tänkt hyresgäst. Skälet för uthyrning ska alltid styrkas med intyg.

Se Exempel på skäl för uthyrning.

Skriftligt godkännande från styrelsen krävs innan hyresgästen får flytta in.

Det är inte tillåtet att hyra ut till juridiska personer, dvs företag, eller hyra ut genom hotell-liknande tjänster som Airbnb.

Föreningens styrelse godkänner andrahandsuthyrning av din lägenhet som mest ett år i taget i maximalt i tre år. Efter ett år så måste du skicka in en ny ansökan med nytt intyg som prövas. Observera att en ny ansökan måste skickas in om du byter hyresgäst i lägenheten.

Vid provbo i ett parförhållande godkänner vi max ett års andrahandsuthyrning.

Tänk på att det är Du som hyr ut som är hyresvärd gentemot Din andrahandshyresgäst och att det är Du själv som ansvarar och sköter kontakten med hyresgästen gentemot föreningen. Du ser till att hyresgästen sköter sig, följer regler som att inte störa och hur man sopsorterar, osv. Vi har sammanställt några viktiga punkter på nedanstående sidor:

Informera hyresgästerna om denna hemsidan www.brfordonnansen3.se där de kan hitta aktuell information och annat som är viktigt att veta.

Vid andrahandsuthyrning utgår en månatlig extra avgift till föreningen.

Samtliga blanketter nedan måste vara korrekt ifyllda när ni lämnar in ansökan, detta gäller även vid ansökan om fortsatt uthyrning.

Ifyllda blanketter och intyg lämnas i Brf Ordonnansen 3:s postfack i entrén.