Här presenteras ett urval av händelser under åren som gått.

År 2023

 • Relining av servisledning för avlopp och ledningar ut från fastighetens källare.
 • Slipning av golv samt lackning av väggar i gatuentrén.
 • Kontroll samt tätning av fönster på framsidan.

År 2022

 • Byte och rensning av avloppspump i tvättstugan.

År 2021

 • Stamspolning i samtliga lägenheter.
 • Byte av elmätare.
 • Installation av brandvarnare och släckare i huset.
 • Målning av väggar på vinden, i källare, samt tvättstuga.

År 2020

 • Sotning av de öppna spisarna.
 • Ommålning av fönster och balkongdörrar utvändigt (garanti-jobb).

År 2019

 • Byte av den andra tvättmaskinen i tvättstugan.
 • Rensat samtliga imkanaler och ventilationskanaler i fastigheten.
 • Byte av ventilationsdon i badrum.
 • Inspektion av gasledningarna i hela fastigheten.
 • Energideklaration genomfördes.
 • Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, är genomförd och godkänd.
 • Totalt 8 stycken lägenheter har nu på egen bekostnad installerat ett tredje glas i sina fönster.

År 2018

 • Hissen, som var i original från 1938, moderniserades genom renovering.
 • Besiktning av värmekablarna i stuprören på framsidan.
 • Spolning av dagvattenbrunnar.
 • Genomgång av fastighetens status och en uppdaterad underhållsplan upprättades.
 • Radonmätning genomfördes.

År 2017

 • Ommålning av fönster och balkongdörrar utvändigt.
 • En del medlemmar passade även på att måla om fönsterna invändigt.
 • Spolning av avloppsstammarna.
 • Föreningens hemsida skapades.

År 2016

 • Brandskyddskontroll och sotning av de öppna spisarna.
 • Uppsättning av postboxar i entrén.

År 2015

 • Byte av cirkulationspump för värmen.

År 2014

 • En av tvättmaskinerna i tvättstugan byttes ut.
 • Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, genomfördes.

År 2013

 • Fasaden renoveras.
 • Bredband drogs in till samtliga lägenheter.
 • Sophuset på framsidan monterades upp.
 • Ny torktumlare och nytt torkskåp köptes in till tvättstugan.
 • Uppmontering av krokar i cykelrummen.

År 2011

 • En omfattande renovering av huset genomfördes med bl.a. stambyte i kök och badrum samt renovering av badrummen och tvättstugan.
 • El-stammar och övrig elinstallation i fastigheten byttes ut.
 • Ommålning av gemensamma utrymmen.
 • Skorstenarna relinades.
 • Balkongerna byttes ut mot nytillverkade balkonger.

År 2010

 • Bostadsrättsföreningen Brf Ordonnansen 3 i Stockholm förvärvade fastigheten.

År 2005

 • Taket lades om och stuprören byttes ut.

År 1938

 • Huset byggdes.