Förebygga brand

Du som bostadsrättshavare har en skyldighet att genomföra egna åtgärder i lägenheten och tillhörande förvaringsutrymme för att minska riskerna för brand, samt följa de brandskyddsregler som finns för huset. Detta innebär exempelvis:

 • Att säkerställa att du har minst en brandvarnare i din lägenhet och att dessa är korrekt uppsatta (i taket, 50 cm från vägg). Du ska även kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång per kvartal och byta dess batterier vid behov.
 • Att gärna ha en handbrandsläckare (ABC-pulversläckare på 6 kg rekommenderas i hushållsmiljö) och en brandfilt i lägenheten, nära den öppna spisen eller i köket.
 • Att aldrig lämna lågor obevakade (varken i den öppna spisen, på gasspisen eller levande ljus).
 • Att förvara askan från eldstaden i ett brandsäkert kärl.
 • Att inte täcka över värmeelement eller annat som kan börja brinna.
 • Att inte lämna flimrande lysrör utan åtgärd.
 • Att inte lämna mobil- eller datorladdare i kontakten (särskilt om de inte är original) för länge.
 • Att, om du vill, sätta in en spisvakt så torrkokning förhindras, eller sätta upp ett gaslarm i köket om du har gasspis. Följ instruktionerna om vilken höjd gaslarmet ska monteras på för att bäst detektera läckage av stadsgas.
 • Att säkerställa att hantverkare som anlitas för arbete i den egna lägenheten följer Brandskyddsföreningens regler om Heta arbeten.
 • Att genast anmäla till brandskyddsansvariga i styrelsen om du upptäcker eller misstänker fel på brandskyddsutrustningen eller andra brandskyddsrelaterade avvikelser i de egna eller gemensamma utrymmena.
 • Att alltid ha en giltig hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Detta förebygger givetvis inte brand, men är otroligt viktigt att ha tänkt på i förväg om olyckan skulle vara framme.

Vid andrahandsuthyrning har du som bostadsrättshavare ansvar för att se till att andrahandshyresgästen är informerad om brandskyddsreglerna.

I källargången har föreningen satt upp två brandvarnare, en kolsyresläckare (lämplig vid elbrand) och en brandfilt utanför tvättstugan och elcentralen. I vindsgången finns två brandvarnare uppsatta och en pulversläckare (lämplig vid brand i fibrösa material som trä, papper och textil samt i vätska och gas) monterad nära trappan. Meddela de brandskyddsansvariga omgående ifall du upptäcker att någon av dessa har använts, flyttats eller i övrigt verkar felaktiga.

I händelse av brand

 • Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker.
 • Varna alla som hotas av branden.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite.
 • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när de kommer och förklara var det brinner.
 • Om det inte brinner i din lägenhet och trapphuset är rökfyllt: Röken är farlig. Stanna i lägenheten med fönster och dörrar stängda. Ställ dig i fönstret eller på balkongen så att brandkåren lätt kan se dig. Varje lägenhet är en egen brandcell, så det finns tid att vänta på hjälp.
 • Om det brinner i din lägenhet och trapphuset inte är rökfyllt: Då ska du försöka ta dig ut själv så snabbt det går. Kryp längs golvet för att undvika röken, eftersom värmen och röken stiger uppåt. Stäng dörren efter dig för att hindra att elden sprider sig snabbt.

Huvudansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet avseende de allmänna ytorna i byggnaden är föreningens styrelse. Kontakta dem gärna om du har frågor, felanmälningar eller synpunkter.

Se även Hemförsäkring och brandvarnare.

Länkar