Med jämna mellanrum skriver styrelsen vad som har gjorts och vad som är på gång, se pdf:erna nedan.