Temperaturen i lägenheterna ska ligga mellan 21-22 grader, uppmätt mitt inne i lägenheten.

Tips för att få ett behagligt klimat inne

  • Skaffa en inomhustermometer som mäter temperaturen inomhus och placera den mitt inne i lägenheten.
  • Tänk på att spjället i öppna spisen ska vara stängt när ni inte eldar i öppna spisen för att undvika onödigt drag.
  • Tänk på att gardiner, möbler och elementskydd framför elementen förhindrar att värmen sprids i rummet och blockerar termostaterna.
  • Täta fönster och balkongdörren för att undvika onödigt drag.
  • Se till att fönster och dörrar går att stänga ordentligt så att det inte drar.
  • Vädra ordentligt en kort stund för att inte kyla ner lägenheten.
  • Stäng aldrig av termostaten helt!
  • Komplettera med ett tredje fönsterglas i fönsterna för att minska kallraset och värmeförluster från lägenheten. Ett antal medlemmar i föreningen har valt att göra detta på egen bekostnad.

Elementen

Element fotat med värmekamera

Elementen har vattenburen värme och temperaturen på dessa regleras av värmecentralen i fastigheten.

När det är varmt ute på sommaren är värmen förstås avslagen. På hösten när det blir kallare så sätts värmen på successivt baserat på utomhustemperaturen. Det gör att det ibland kan upplevas som att elementen endast är ljumna, men detta är helt normalt. När det blir kallare ute så ökar temperaturen i elementen så mycket som det behövs för att värma upp lägenheterna.

Det är även normalt att elementen är varmare upptill än nertill eftersom de avger värmen till luften i rummet.

Om du upptäcker att det droppar vatten från elementen eller från rören till elementen, hör av dig till styrelsen omgående.

Termostater

Termostaterna sparar energi eftersom de automatisk känner av rummets temperatur och reglerar elementets temperatur därefter. De gör också att temperaturen upplevs jämnare inomhus.

På sommaren är värmen inte påslagen, men det är ändå viktigt att du inte stänger av termostaterna utan låter de stå i öppet läge, annars riskerar dem att kärva till hösten.