Fasaden

Det är tillåtet att installera el på balkongerna men arbetet ska utföras av auktoriserad elfirma. Meddela styrelsen innan du sätter i gång.

Om man önskar sätta upp markiser på balkongen måste detta först anmälas till styrelsen.

För att undvika matos och rök in till grannarna är det är inte tillåtet att grilla på balkongerna.