Det är Simpleko, som tidigare hette RB Ekonomi, som handhar föreningens ekonomiska förvaltning och finns tillgänglig vardagar på telefon 010 – 175 71 00.

Hit kan du som medlem själv vända dig med frågor gällande föreningens avier, inbetalningar och avgifter.