Det är inte tillåtet att ha dörrmattor eller att ställa andra föremål i trapphuset eller i andra delar av fastigheten.

Anledningarna till det är bland annat

  • att förebygga brand
  • att förebygga olyckor genom att undvika att det står grejor i vägen som medlemmar och andra besökare kan snubbla på
  • att det försvårar städningen av fastigheten

Trapphuset är ett allmänt utrymme som föreningen ansvarar för och detta förbud gäller därmed lika för alla medlemmar.