GrannsamverkanFöreningen är ansluten till Grannsamverkan mot brott i samarbete med Polisen.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Nyhetsbreven från Nationellt bedrägericenter hittar du här:

Mer information om Grannsamverkan finns på hemsidan samverkanmotbrott.se.