Komposteringen börjar fungera riktigt bra nu, tack för att ni hjälper oss sortera!

Vi sparar både sophämtningskostnader och gör en insats för miljön, och det är naturligtvis positivt.

OBS!
Tyvärr händer det rätt regelbundet att någon/några, av misstag, slänger ordinarie sopor i luckan avsedd för kompostavfall.

Luckan för matavfall är mycket tydligt märkt, se bilden nedan, och vi ber alla vara uppmärksamma och slänga kompostavfallet i luckan längst ut till höger och övriga sopor i de omärkta luckorna i mitten och vänsterkant.

Släng matavfallet i luckan till höger

Källardörren ut mot baksidan på huset har flera gånger påträffats öppen. Den ser stängd ut men har inte riktigt gått i lås. Vi har bett fastighetsskötaren att serva dörren så den går i lås bättre men vi ber ändå alla vara noga med att dra igen dörren ordentligt efter sig. Det är nämligen ett ypperligt sätt för obehöriga att ta sig in i fastigheten!

Tack på förhand,

vänliga hälsningar
Styrelsen