För att hålla nere kostnaderna sköter vi skottning och sandning framför entrén själva. Vi måste alla hjälpas åt att hålla framsidan och baksidan på huset snö- och isfri.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till på eget initiativ!