Ett nytt informationsbrev för juni har kommit ut, läs med på informationsbrev.