Nedan följer tre exempel på skäl för uthyrning.

Arbete eller studier på annan ort eller i utlandet

För att tillfälligt arbete eller studier på annan ort ska utgöra skäl för uthyrning bör orten ligga bortom vad man kan anses utgöra ett normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka 10 mil och en restid som överstiger 1,5 timmar per dag, enkel väg.

Skälet ska styrkas med intyg från arbetsgivare eller studieintyg.

Ålder eller sjukdom

Bostadsrättsinnehavaren kan om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom, ansöka om andrahandsuthyrning av sin lägenhet.

Skälet ska styrkas med intyg av läkare.

Särskilda familjeförhållanden

Skäl för andrahandsuthyrning kan vara när en bostadsrättsinnehavare vill provbo i ett parförhållande. Vid provboende under äktenskapsliknande förhållanden krävs det att personerna inte har bott ihop tidigare. Andrahandsuthyrning på grund av provboende beviljas endast en gång.

Skälet ska styrkas med intyg från Skatteverket där samtliga tidigare folkbokföringsadresser framgår för båda personerna. Personbevis och hyreskontrakt för den tilltänkta sambon ska också bifogas.