Etikett: badrum

Ventilation och vädring

I varje lägenhet finns det frånluft i kök, badrum/wc och skorsten till den öppna spisen.

Skorstenen har en egen rökkanal upp till vinden där dessa sammanstrålar med ventilationen till en hjälpfläkt som hjälper till att föra ut luften. Den här typen av system kallas för förstärkt självdrag.

Det är inte tillåtet att koppla in en köksfläkt direkt till de befintliga ventilationskanalerna då oset sprider sig in till andra lägenheter. Det är alltså endast tillåtet att använda en kolfilterfläkt som blåser luften tillbaka ut i köket.

Det är inte tillåtet att koppla in fläktar på ventilationskanalerna i badrummen eftersom det påverkar ventilationssystemet i huset.

Här följer rekommendationer för att få så bra omsättning som möjligt på luften i lägenheten.

Fukt i badrummet

 • Öppna tilluftsventiler och/eller fönster i de andra rummen för bättre drag.
 • Öppna badrumsdörren.
 • Stäng spjället i den öppna spisen*.

Matlagning i köket

 • Öppna tilluftsventiler och/eller fönster i de andra rummen för bättre drag.
 • Stäng fönster och dörrar i köket.
 • Stäng badrumsdörren.
 • Stäng spjället i den öppna spisen*.

Matlagning i köket (vid öppen planlösning med kök och vardagsrum tillsammans)

 • Öppna tilluftsventiler och/eller fönster i de andra rummen för bättre drag.
 • Öppna spjället i den öppna spisen.
 • Stäng balkongdörren och fönster i vardagsrummet.
 • Stäng badrumsdörren.

Elda i öppna spisen

Se sidan Eldning i öppna spisar.

* OBS! När du inte eldar i öppna spisen och elden har slocknat helt, håll spjället stängt för att få bästa möjliga ventilation i badrum och kök!

Bild på öppet och stängt spjäll i öppna spisen.

Genomvädring hela lägenheten

Att ha ett fönster eller en balkongdörr öppen i flera timmar leder endast till att det blir kallt inomhus då mycket värme försvinner ut ur lägenheten. Vi ber dig som boende att tänka på att inte låta fönster eller balkongdörr stå öppen under längre stunder när det är kallt ute.

Vrid hellre ner temperaturen på ditt element något om du har varmt i lägenheten.

Vid vädring, ta för vana att vädra med korsdrag: Öppna fönster i båda ändarna av lägenheten och låt det dra igenom under ca 5 minuter. På så sätt byts det mesta av luften ut i lägenheten utan att onödigt mycket värme (och våra gemensamma pengar) går till spillo.

Ombyggnationer och renoveringar

Går du och funderar på att bygga om eller renovera din lägenhet? Då är det viktigt att du läser igenom och följer det som står på denna sida innan du sätter igång. Det är ganska mycket information, men så är det också mycket att tänka på för att det ska bli rätt från början. Att göra fel kan bli väldigt kostsamt för dig.

Det är en god idé att ha fortlöpande kontakt med styrelsen före och under hela byggprojektet för att underlätta för alla parter. Vi uppskattar om du meddelar styrelsen oavsett vad du gör för ombyggnation (förutom vid enbart målning och tapetsering i lägenheten).

Tillstånd krävs

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar krävs i många fall tillstånd från styrelsen innan ombyggnation eller renovering påbörjas. I en del fall krävs även bygglov eller bygganmälan.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar:

 1. ingrepp i en bärande konstruktion,
 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten. Här inräknas exempelvis ändringar som rör ventilationen och imkanaler.

Tänk på att lämna in din ansökan till styrelsen i god tid innan du börjar ombyggnationen!

Alla förändringar måste utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Det kan även finnas andra krav, se nedan. Prata gärna med styrelsens fastighetsansvarig för att få information om viktiga saker att tänka på redan under planeringsstadiet.

Bostadsrättshavaren svarar för alla installationer och renoveringar i lägenheten som installerats eller utförts av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten. Om det först i efterhand upptäcks fel eller om t.ex. OVK underkänns, är det den nuvarande bostadsrättshavaren som ansvarar för att tillse och bekosta åtgärder så att rättelse sker, även om felet uppstod innan dennes tillträde. Undantaget är om felet rör något som uttryckligen faller under föreningens ansvar.

Så här gör du om du vill bygga om/ renovera din lägenhet

Innan du börjar

 • Undersök om du behöver bygglov för arbetet. Läs mer om bygglov på Stockholms stads hemsida.
 • Fyll i och skicka in blanketten Ansökan ombyggnad bostadsrätt (pdf, 501 kB) till styrelsen innan du börjar med ombyggnationen. Kom ihåg att bifoga relevanta bilagor. Ritningen ska vara professionellt gjord.
 • Arbetet får inte påbörjas innan ansökan beviljats av styrelsen.

När arbetet påbörjas

 • Sätt upp en lapp på anslagstavlan i porten där det framgår att renovering pågår i lägenhet X och hur länge arbetet beräknas pågå. Det uppskattas av grannarna.
 • Renoveringsarbete bör endast ske på vardagar mellan klockan 07.00 och 18.00. Givetvis gäller detta främst sådant som för oväsen och riskerar att störa övriga i huset.
 • Till hissen finns skyddsmattor att låna och hänga upp längs väggarna för att undvika repor. Det är du som bor i fastigheten som ansvarar att mattorna sätts upp innan hantverkarna kommer. Skyddsmattorna finns att hämta i det nedre cykelrummet. De ska tas ned så snart de inte behövs längre för allas trevnad. Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor kring hur mattorna används.
 • Big bags och byggmaterial får ej ställas i föreningens gemensamma utrymmen, på föreningens tomt eller lämnas kvar på trottoaren utan ska direkt köras bort av den som bygger.
 • Tag gärna foton under byggets gång, framförallt på sådant som kommer att byggas in, så att det är lättare att göra en bedömning huruvida det är riktigt gjort vid eventuella tveksamheter längre fram.

När du är klar – viktig information!

 • Efter genomförd renovering skall besiktning genomföras av behörig besiktningsman och resultatet ska inlämnas till styrelsen.
 • Vid ombyggnation av ventilation eller imkanaler måste sotaren godkänna dessa så att de uppfyller kraven enligt OVK samt går att rensa utan problem. Ett skriftligt besiktningsprotokoll, s.k. sotarintyg, skall uppvisas för styrelsen.
 • En representant från styrelsen gör en lägenhetsinspektion när allt är klart för att se att renoveringen har utförts enligt föreningens riktlinjer.

Förtydligande av specifika krav

Gas

 • I fastigheten finns det gasledningar i samtliga lägenheter som man behöver beakta var de går för att undvika problem om man renoverar eller borrar i väggarna.
 • Tänk på att gasrören finns kvar även om din lägenhet inte använder gas eftersom närliggande lägenheter fortfarande kan använda sig av gasen.
 • Hör av dig till styrelsens fastighetsansvarig om du är osäker på var i lägenheten gasrören går.
 • Förändringar skall alltid göras av en auktoriserad firma med behörighet för arbeten med gas.

El

 • Endast auktoriserade elektriker och elinstallatörer får anlitas. Om företaget inte finns med på Elsäkerhetsverkets lista får de inte anlitas.

Kök

 • Det är endast tillåtet att använda en kolfilterfläkt som blåser ut luften i köket. Det är inte tillåtet att koppla in en köksfläkt direkt till imkanalen då oset sprider sig in till andra lägenheter.
 • Inspektionsluckor måste finnas kvar för att möjliggöra kontroll av rören samt åtkomst för mätningar t.ex. vid läckage, dålig lukt, fukt eller annat. Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att luckorna inte tas bort eller byggs för vid renoveringsarbeten.
 • För imkanaler i kök skall Spirorör användas hela vägen eftersom dessa är brandskyddsklassade.
 • Se även punkten Ventilation och imkanaler nedan.
 • Det skall finnas droppskydd/ läckageskydd under diskmaskinen och under kylen och frysen.
 • I kök ska det finnas ett skvallerrör synligt.

Badrum

 • Arbeten i badrum skall naturligtvis följa gällande lagar och regler för våtrum och skall alltid utföras fackmannamässigt.
 • Anlita företag som har GVK-auktorisation för våtrumsarbeten. Efter renoveringen skall du få ett våtrumsintyg.
 • Det inte tillåtet att använda eller installera handdukstorkar som använder varmvatten kopplat på VVC på grund av risken för Legionella.

Ventilation och imkanaler

 • Vid förändring eller ombyggnation av ventilation och imkanaler skall dessa alltid godkännas av sotare så att de uppfyller kraven enligt OVK samt att det är möjligt att utan problem rensa dessa kanaler.
 • Imkanaler skall byggas med enbart Spirorör enligt gällande regler med korrekta avstånd till brännbara material, osv.
 • Ett skriftligt besiktningsprotokoll, s.k. sotarintyg, skall uppvisas för styrelsen.

Detta är viktigt för att värme och ventilation ska fungera i huset för samtliga lägenheter.

Syftet är att förebygga problem

Anledningen till ovanstående punkter är att vi för allas bästa ska undvika krångliga och kostsamma reparationer genom att förebygga exempelvis läckage genom bjälklag, sättningar i fastighetens konstruktion, bullerstörningar och andra problem.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén