Inför Höststäddagen den 8 oktober ber vi alla att märka upp cyklar, barnvagnar samt annat som står och ligger i gemensamma förrådsutrymmen, i källaren och på vinden.

Det som inte är märkt med namn och lägenhetsnummer kommer att förvaras i låst utrymme och slängas efter 3 månader, om ingen gör anspråk på det.