Ellevio har aviserat att de ska byta elmätare i vår fastighet. Detta arbete kommer ske någon gång mellan perioden 2021-05-17 och 2021-05-21 mellan 07:00-17:00. Under detta byte kommer tekniker från ONE Nordic röra sig i fastigheten. Då de har åtkomst till elmätarna kommer du inte behöva vara på plats under bytet. Däremot kommer strömmen i hela huset kopplas ifrån under max 30 minuter medan arbetet pågår.

Om det finns frågor går det bra att kontakta Ellevio direkt, antingen på telefon (020-636 000) eller över email (elmatarbyte@ellevio.se). Det går också att läsa mer på Ellevios hemsida.